יום אחד יהיה לנו אתר משלנו...
(כן, הסנדלר הולך יחף)